Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Logopeda

 • mgr Małgorzata Przegalińska
  kontakt: mprzegalinska@eskrzat.pl,
   
 • mgr Joanna Chojnowska
  kontakt: jchojnowska@eskrzat.pl
   
 • mgr Joanna Siwak
  kontakt: jpenkala@eskrzat.pl

"Być człowiekiem to znaczy mówić. Mówić do siebie i innych. Mówić do siebie, aby stawać się sobą, budować własną tożsamość i świadomość, rozwijać osobowość, porządkować doświadczenie i tworzyć własny obraz świata. Rozmawiać z innymi, aby otrzymywać od nich udział w ich doświadczeniu, a także aby dawać się poznać i udzielać im swojego doświadczenia. Język jest potrzebny człowiekowi (...) do bycia osobą wśród swoich i do pełnienia wśród nich ról społecznych."

(K. Krakowiak, "Dar Języka")

Od początku roku szkolnego dzieci objęte są opieką logopedy bezpośrednio współpracującego z pozostałymi terapeutami przedszkolnymi. Początkowo przeprowadzane są badania przesiewowe, które umożliwiają zakwalifikowanie dzieci potrzebujących wsparcia do grup terapeutycznych (od 2 do 4 osób) lub przygotowanie planu terapii indywidualnej. Po zakończeniu badań przesiewowych Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii dostają do podpisania Zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach logopedycznych, które należy zwrócić do wychowawców grup.

Wszelkie zaburzenia mowy i wady wymowy korygowane są przez specjalistę w sposób przystosowany do wieku i preferencji dzieci. Zajęcia logopedyczne obejmują szeroki wachlarz działań rozwijających sprawności językowe i komunikacyjne: począwszy od usprawniania aparatu artykulacyjnego, funkcji słuchowych, przez wzbogacanie słownika umysłowego i programowanie języka, aż po rozwijanie zdolności manualnych (przygotowujących m.in. do nauki pisania).

 

Warunki uczestnictwa dziecka w terapii logopedycznej:

 1. Systematyczna praca z dzieckiem w domu w wymiarze czasu zalecanym przez logopedę, na podstawie ćwiczeń zamieszczonych w zeszycie do zajęć logopedycznych. Działania podejmowane na terapii wymagają utrwalania w domu na bieżąco, w przeciwnym wypadku terapia może być mniej efektywna, wręcz bezcelowa.
 2. Konieczność przynoszenia na zajęcia zeszytu (zalecany format A4) z wykonanymi ćwiczeniami logopedycznymi zleconymi przez terapeutę, potwierdzonymi podpisem Rodzica (chyba, że terapeuta zdecyduje, że noszenie zeszytu nie jest obligatoryjne - o czym Rodzic zostanie poinformowany).
 3. Informacja o potrzebie skontaktowania się Rodzica z logopedą (bądź umówienia spotkania) zostanie wpisana do zeszytu zajęć logopedycznych, przekazana drogą e-mail lub przez wychowawców grupy.
 4. Spotkania i konsultacje z logopedą możliwe są po uprzednim kontakcie e-mailowym zawierającym propozycję terminu i określenie tematu rozmowy - adresy e-mail terapeutów i dni, w których odbywają konsultacje dostępne są na stronie internetowej Przedszkola lub na drzwiach gabinetu logopedycznego.
 5. Stosowanie się do zaleceń logopedy, w tym przeprowadzenia dodatkowych badań i konsultacji u innych specjalistów (jeśli zajdzie potrzeba).
 6. O fakcie wypisania dziecka z zajęć logopedycznych z powodu zakończenia terapii Rodzic zostanie poinformowany pisemnie w zeszycie bądź poprzez e-mail podany na Zgodzie.
 7. Dzieci z wyraźnymi objawami infekcji (zakatarzone, kaszlące) nie mogą uczestniczyć w zajęciach z racji charakteru terapii logopedycznej.

 

Przypominamy, że głównym terapeutą dziecka jest Rodzic, który pod kierunkiem specjalisty ma decydujący wpływ na rozwój mowy dziecka. Brak współpracy ze strony Rodzica wiąże się z nieskutecznością prowadzonej terapii.

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny