Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole Nr 3 "SKRZAT" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.eskrzat.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2009.03.27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.11.08

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Osobą kontaktową jest Agnieszka Neuff , adres e-mail: aneuff@eskrzat.pl ,
  telefon: 22 762 4010

 
Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania:

 • Oświadczenie sporządzono dnia 2021.11.08
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna:


Dostosowanie wejść do budynków

 • Wejście główne do Publicznego Przedszkola Nr 3 "SKRZAT" znajduje się od ulicy Harcerskiej , jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed przedszkolem jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest monitorowane, a wejście do przedszkola w godz. 8:30 - 15:00 jest możliwe po uprzednim kontakcie z sekretariatem za pośrednictwem domofonu.

Dostosowanie korytarzy

 • Korytarze są dostosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Mają odpowiednią szerokość.

Dostosowanie wind

 • W budynku znajduje się winda przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

 • W budynku nie ma pochylni. Wejście znajduje się na parterze, nie posiada schodów.

Dostępność platform

 • Budynek nie posiada platform

Dostosowanie parkingów

 • Na parkingu przed wejściem do przedszkola jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

 • W przedszkolu jest dostępność tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny