Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Psycholog

 • mgr Joanna Boruta
 • Kontakt: borutaj@eskrzat.pl
 • Konsultacje dla rodziców w środę od 16:00 do 17:00 po uprzednim umówieniu mailowym. W mailu uprzejmie proszę o wpisanie numeru grypy, imienia i nazwiska dziecka oraz krótkie opisanie problemu

Opieka psychologiczna

Zadaniem psychologa w przedszkolu jest opieka psychologiczna nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Do zadań psychologa przedszkolnego należy:

 • prowadzenie obserwacji oraz podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
 • w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień  dzieci  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb: zajęcia rozwijające funkcje poznawcze, obszary percepcji wzrokowej i słuchowej oraz zwiększające zdolność koncentracji, stymulacja rozwoju społeczno – emocjonalnego, ćwiczenia i techniki relaksacyjne obniżające napięcie (elementy treningu radzenia sobie ze stresem);
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • ścisła współpraca z pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą SI, nauczycielami oraz rodzicami  w celu ujednolicenia systemów wychowawczych oraz w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych usprawniających i przygotowujących do podjęcia nauki w szkole;
 • poradnictwo psychologiczne podczas spotkań indywidualnych oraz warsztatów;
 • nawiązanie współpracy z placówkami oraz specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, kryzysową. Pomoc rodzicom w kontakcie z tymi instytucjami.

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny