Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Zasady obowiązujące podczas pobytu dziecka w przedszkolu

 • Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 6:30-17.30, 
 • Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Dłuższa nieobecność ciągła dziecka powinna być usprawiedliwiana.
 • Dzieciom w przedszkolu nie są podawane lekarstwa w trosce o ich bezpieczeństwo i w związku z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Istnieje możliwość podania leków w przypadku chorób przewlekłych, zleconych przez lekarza i po pisemnym upoważnieniu przez rodziców.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Nauczyciel weryfikuje tożsamość osób upoważnionych na podstawie wpisu z karty zgodnego z dowodem osobistym osoby upoważnionej.
 • Ze względu na realizację podstawy programowej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecane jest przebywanie dzieci w przedszkolu w godzinach 8:00-16:00, a w przypadku uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w godzinach 8:00-17:00
 • Przedszkole wyposaża dzieci w potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce i materiały edukacyjne. 
 • Dzieci korzystają z przedszkolnych zabawek, przynoszenie zabawek z domu może mieć jedynie miejsce w przypadku ustalenia zasad ich przynoszenia z nauczycielami w grupie.
 • O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są poinformować z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w przedszkolu rodzic zobowiazany jest do zapoznania się ze Statutem Przedszkola oraz regulaminami i procedurami obowiązujacymi w naszej placówce.

Bardzo ważne jest:

 • Wprowadzanie dziecka do sali zajęć i przekazanie go pod opiekę nauczyciela.
 • Telefonicznie ( tel.(22)7624010 )  lub e-mail ( sekretariat@eskrzat.pl)  zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8.30 (związane z odpłatnościami).
 • Zasięganie informacji o dziecku tylko u nauczyciela grupy, w sprawach dydaktyczno - wychowawczych najlepiej w trakcie umówionego spotkania. Niezbędne, krótkie informacje przekazywane są Państwu na bieżąco.
 • Niewchodzenie do sal zajęć dzieci w obuwiu oraz nieprzerywanie bez poważnej przyczyny toku zajęć bądź zabaw.
 • Nieprzebywanie rodziców na terenie ogrodu ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
 • Uczestniczenie w spotkaniach grupowych bez dzieci ze względu na różnorodną tematykę.
 • Czytanie na bieżąco informacji znajdujących sie przy każdej z sal,  na stronie internetowej bądź przesyłanych pocztą elektroniczną.
 • Podpisywanie każdorazowo zgody na udział dziecka w wycieczkach przedszkolnych. Listy znajdują się u nauczycieli w salach.
 • Wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminów rozmów z Dyrektorem Przedszkola.
  •  

 

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny