Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób trzecich, których dane są przetwarzane w związku z realizacją umów cywilnoprawnych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informuje, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 3 SKRZAT w Ząbkach, z siedzibą ul. Westerplatte 1/11, 05-091 Ząbki. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Wasilewski, e-mail: daneosobowe@zabki.pl, tel. 783-220-250.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy cywilnoprawnej zawartej między administratorem danych a podmiotem, który przekazał Pani/Pana dane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c), e), f) RODO
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym  do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres   przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zrealizowania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej prawidłowe zrealizowanie.
  8. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny