Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób odbywających praktyki

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Publiczne Przedszkole Nr3 „SKRZAT” w Ząbkach informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr3 „SKRZAT” w Ząbkach, z siedzibą ul. Westerplatte 1/11, 05-091 Ząbki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Wasilewski, e-mail: daneosobowe@zabki.pl, tel. 783-220-250.
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i realizacji praktyk/stażu.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami/współpracownikami administratora danych; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (czas trwania praktyk/stażu), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (okres archiwizacji 5 lat od zakończenia praktyk/stażu).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych jest konieczne i wynika z przepisów: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, ustawy o praktykach absolwenckich. W przypadku nie podania danych niemożliwa jest organizacja i realizacja praktyk/stażu.
 9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

 

 

 

 

logo ministerstfo edukacji narodowej     logo miasta ząbki     logo mazowiecki kurator oświaty      koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej     logo polskie radio dzieciom

logo chronimy dzieci       logo - co słychać      logo wolters kluwer

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny